Waarom 30? Feiten en Cijfers

In april kondigde wethouder van Asten groot een nieuw verkeersplan aan waarin voetgangers en fietsers prioriteit krijgen. En waar meer (gevaarlijke) wegen 30km/u worden. In onze buurt staan de Goudregenstraat en Laan van Eik en Duinen op de nominatie. Waarom niet de Mient?

De Mient gaat volgend jaar aangepakt worden – riolen worden vervangen, parkeerplaatsen toegevoegd. Dit is het ideale moment om de veiligheid van de straat flink te vergroten door de weg 30km/u te maken.

Wij willen de wethouder aan zijn belofte houden om de verkeersdoden in Den Haag tot nul terug te brengen. En wij eisen dat 30km/u onderdeel wordt van de nieuwe plannen voor de Mient!

Ongelukken per jaar (gemiddeld)

Bron: https://www.star-verkeersongevallen.nl

Zij steunen deze actie, jij ook?

Parkeren?

De aanleiding voor de herziening van de Mient is de beloofde extra parkeerplekken voor de vruchtenbuurt. De Mient wordt bij de parkeerzone gevoegd en zo ontstaat de ruimte.

Zoals in het plaatje te zien is, lopen de parkeerplekken parallel aan de rijbaan. Met de hoeveelheid verkeer op de Mient is in- en uitstappen daarom erg lastig, zeker voor ouders met kinderen en ouderen. Deze extra parkeerplekken maken 30km/u extra belangrijk!

Aantal voertuigen per dag

Gegevens worden gezocht…

Weggebruik door hulpdiensten

Gegevens worden gezocht…

Wethouder Robert van Asten:
“Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel”

Het is al jaren bekend dat een vermindering van de snelheid een weg écht veiliger maakt. Door 30km/u te rijden ben je als bewoner maximaal 45 seconden langzamer thuis. Maar kunnen wel 90% minder ongelukken gebeuren!

De Mient is een ‘wijkonsluitingsweg’. Dit betekent dat de weg bedoeld is voor bewoners en bezoekers van de wijk. Maar iedereen weet dat de weg vooral veel voor ‘doorstroomverkeer’ als sluiproute wordt gebruikt. Dat maakt de weg zo druk en onveilig.

Teken onze petitie!

Laat de gemeente weten dat wij een veilige buurt willen waar we als bewoners fijn kunnen leven. Ook wij willen naar nul verkeersslachteroffers!

________________________